FRI FRAKT ÖVER 499 KR
Start

Integritetspolicy

Vi är måna om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information.Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. Denna policy beskriver hur vi på Palina AB, 556690-7605 samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in information, som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig. Det inkluderar personnummer, adress, kontaktuppgifter såsom telefon, mailadress etc. Uppgifterna kan även innehålla bilder före och efter behandlingar.

Vad använder vi uppgifterna till?

  • För att kunna hantera beställningar och bokningar av behandlingar
  • För att kunna hantera leveranser av beställda varor
  • Se historik av dina köp
  • Hantering av betalningar
  • Hantering av reklamationer och garantiärenden.

Följande uppgifter kan du erhålla från oss

  • Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig.
  • Du kan begära att få din information rättad eller borttagen.
  • Du kan begära att vi skall radera dina personuppgifter. Dock ej de uppgifter som lagar kräver att vi behåller.
  • Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att vi innehar dina personuppgifter.

Hur länge behåller vi informationen?

Informationen som vi använder för utskick av erbjudande etc. behåller vi tills du själv väljer att ta bort uppgifterna. Det kan ske när som helst. Den information som omfattas av bokföringslagen och arkivlagen kommer att behållas enligt dessa lagars riktlinjer.

Vilka har tillgång till din information?

Endast personal från Palina AB kommer att hantera uppgifterna. Samtliga dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur lagras uppgifterna?

Samtliga uppgifter krypteras och lagrad i två geografiskt separat datahallar i Sverige. Säkerhetstester sker kontinuerligt för att kontrollera efterlevnaden av säkerheten.

Uppdatering av denna policy

Uppdatering av denna policy kommer att ske kontinuerligt. Information om detta kommer att finnas på våra resp. hemsidor. Uppdaterad senast 20 maj 2018.

Du har inte behörighet att registrera dig

Återställ lösenord