FRI FRAKT ÖVER 499 KR
Start

Cookiepolicy (augusti 2023)

Sekretesspolicy

Senast uppdaterad den 18 augusti 2023

Effektivt datum: 18 augusti 2023

Denna sekretesspolicy beskriver riktlinjerna för Palina AB, Stålgatan 4, Örebro 70363, Sverige, e-post: info@palina.se, telefon: 019-17 93 30, angående insamling, användning och offentliggörande av din information när du använder vår webbplats (https://palina.se) (”Tjänsten”). Genom att komma åt eller använda Tjänsten samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din information enligt denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till detta, var vänlig att inte komma åt eller använda Tjänsten.

Ändringar av sekretesspolicy

Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst utan föregående meddelande och kommer att publicera den reviderade sekretesspolicyn på Tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar efter att den reviderade policyn har publicerats på Tjänsten, och din fortsatta åtkomst eller användning av Tjänsten efter den tiden kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Information vi samlar in

Vi kommer att samla in och behandla följande personlig information om dig:

 • Namn
 • E-post
 • Adress
 • Betalningsinformation

Hur vi samlar in din information

Vi samlar/mottar information om dig på följande sätt:

 • När en användare fyller i registreringsformuläret eller på annat sätt lämnar personlig information
 • Interaktioner med webbplatsen
 • Från allmänna källor

Hur Vi Använder Din Information

Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål:

 • Marknadsföring/Reklam
 • Skapa användarkonto
 • Bearbeta betalningar
 • Support
 • Administrativ information
 • Riktad annonsering
 • Hantera kundorder
 • Användar-kommentarer
 • Hantera användarkonto

Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och använda din information endast efter att vi har mottagit ditt samtycke, och då endast för det eller de ändamål för vilka du har gett samtycke, såvida inte lag kräver annat.

Hur Vi Delar Din Information

Vi kommer inte att överföra din personliga information till tredje part utan att först inhämta ditt samtycke, förutom i begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

 • Analyser
 • Vi kräver att sådana tredje parter endast använder den personliga information vi överför till dem för det ändamål för vilket den överfördes och inte behåller den längre än vad som krävs för att uppfylla det ändamålet.
 • Vi kan också lämna ut din personliga information i följande fall: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att genomdriva avtal med oss, inklusive denna sekretesspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av Tjänsten kränker tredje parts rättigheter. Om Tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas av ett annat företag, kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

Behållning Av Din Information

Vi kommer att behålla din personliga information hos oss tills du själv väljer att ta bort den, eller så länge som vi behöver den för att uppfylla de ändamål för vilka den samlades in enligt denna sekretesspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, som bokföring/rapportering enligt tillämplig lag eller av andra legitima skäl såsom rättslig handhavande, förebyggande av bedrägeri osv. Kvarvarande anonym information och aggregatinformation, som varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

Dina Rättigheter

Beroende på den gällande lagen kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv behandling av dina data, be oss att dela (portera) dina personuppgifter till en annan enhet, dra tillbaka samtycke du har lämnat oss för att behandla dina data, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och andra rättigheter enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@palina.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag. Du kan välja att inte ta emot direktmarknadsföringskommunikation eller den profilering vi utför för marknadsföringsändamål genom att skriva till oss på info@palina.se. Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla nödvändig personlig information eller drar tillbaka samtycke att behandla samma information för nödvändiga ändamål kan det hända att du inte kan använda de tjänster för vilka din information efterfrågades.

Cookies Och Liknande Tekniker

För att lära dig mer om hur vi använder dessa tekniker och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, hänvisar vi dig till vår Cookie-policy.

Säkerhet

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra

Du har inte behörighet att registrera dig

Återställ lösenord